Pages Menu
Categories Menu

Słabe wyniki polskich uczelni wyższych

slabe_wyniki_polskich_uczelni_wyzszych.jpg

Polski student może wybierać spośród wielu uczelni wyższych w sektorze prywatnym. Każde duże miasto to kilka instytucji tego typu. Uczelnie wyższe mogą dać konkretne, kierunkowe wykształcenie i zwiększyć szansę na zatrudnienie na rynku pracy.

Jeśli jednak mamy zamiar szukać pracodawców zagranicą może się okazać, że nasze „literki” przed nazwiskiem niewiele znaczą. Powodem jest niski prestiż polskich prywatnych uczelni w skali światowej. W międzynarodowych rankingach nie najlepiej radzą sobie zarówno polskie uniwersytety, jak i prywatne szkoły wyższe.

Duży odsetek naszych uczelni mieści się w końcowych 25% listy, czyli wśród najsłabszych uczelni. W przypadku sektora prywatnego fakt jest jeszcze niestety szczególnie dobrze widoczny. Aż 89 polskich uczelni wyższych znajduje się w ostatniej ćwierci europejskich rankingów.

Dlaczego tak się dzieje? Zwykle w przypadku kolejnych rankingów poruszana jest sprawa metodologii. Część specjalistów uważa, że metody są trafne, inni widzą szereg wątpliwości. Tak czy inaczej warto wiedzieć, że listy rankingowe oparte są zwykle na osiągnięciach pracowników naukowych.

Rankingi powstają np. w oparciu o liczbę cytatów umieszczonych w prestiżowych magazynach i innych pracach naukowych. Kolejne rankingi opierają się na odmiennych bazach danych, różne są też kryteria oceny.

Czasem znaczenie ma ilość razy, którą cytat z danego autora został przytoczony, czasem liczy się jedynie fakt użycia samego cytatu w dowolnej innej pracy. Praca naukowa nie musi mieć bezpośredniego wpływu na wyniki nauczania danej instytucji, co nie zmienia faktu, że ukończenie uczelni o niskim prestiżu nie daje gwarancji zatrudnienia w Europie i na świecie.

Uczymy jak twórczo wykorzystać fotografię Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *