Pages Menu
Categories Menu

Praca naukowa i gospodarka

praca_naukowa_i_gospodarka.jpg

Polskie uczelnie wyższe niestety nie cieszą się wysokim prestiżem w Europie i na świecie. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Prywatnym uczelniom wyższym brakuje własnej kadry pedagogicznej, więc pracownicy są pozyskiwani m.in. z państwowych uniwersytetów, co sprawia, że profesor lub doktor zamiast dokonywania naukowych odkryć wybiera lepiej płatną dydaktykę. Wciąż brak na uczelniach prywatnych kultury wysokiej jakości kształcenia – władze uczelni często kierują się przede wszystkim względami ekonomicznymi. Polskie uczelnie są też niedofinansowane, co uniemożliwia skuteczne prowadzenie innowacyjnych prac naukowych. Nad wadami szkolnictwa wyższego warto solidnie popracować nie tylko ze względów edukacyjnych.

Specjaliści dowodzą, że jakość usług edukacyjnych ma duży wpływ na rozwój gospodarczy danego kraju. Potencjalni inwestorzy gorzej oceniają kraje, w których szkolnictwo wyższe kuleje. Światowe raporty gospodarcze uwzględniają poziom innowacyjności technologii i jakość instytucji naukowych. Niejednokrotnie kryteria te stanowią niemal połowę elementów składających się końcową ocenę. Duża część to również poziom samej dydaktyki na uczelniach wyższych. Co za tym idzie, warto zadbać o poprawę poziomu nauczania i – przede wszystkim – jakość prowadzonych prac naukowych. Zyska na tym nie tylko sektor usług edukacyjnych ale pośrednio cała gospodarka. Nawet jeśli światowe raporty przeceniają rolę edukacji, wciąż stanowią ważną podstawę zaufania inwestorów, o czym nie można zapominać.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace w Poznaniu dyplom SWPS z uczelni podyplomowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *